2018 Bedelli Askerlikte Son Gelişme!

 

TORBA teklifte, bedelli askerlikle ilgili maddeler Genel Kurul’da kabul edildi. Düzenlemede yapılan son bir değişiklikle bedelli askerlikten yararlanacaklar için öngörülen 31 Aralık 1993 doğum tarihi, 1 Ocak 1994 olarak değiştirildi. Bu tarihte ve önce doğanlar 15 bin Türk lirası ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimi almaları koşuluyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Kamu ve özel sektör çalışanlarının temel askerlik eğitimi süresince ücretsiz izinli sayılmalarını da öngören maddelerde yurtdışında yaşayanların ödediği bin Euro’luk tutar 2 bin Euro’ya çıkarılırken, 38 yaş sınırı da kaldırıldı.

Yoklama kaçakları ile bakaya sayılanların her geçen yıl artması üzerine oluşan birikimi önleme amacıyla getirilen teklif, 1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiriyor. Teklifin bedelli askerlikle ilgili iki maddesi Genel Kurul’da kabul edildi. Düzenlemenin görüşmelerinde verilen bir önerge ile bedelliden yararlanacakların doğum tarihi değiştirildi. Düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 31 Aralık 1993 tarihi yerine, 1 Ocak 1994 ve bu tarihten önce doğanları kapsaması kararlaştırıldı. 31 Aralık’ta doğup da 1 Ocak’ta nüfusa kayıt ettirilenler, bir gün yüzünden bedelliyi kaçırdıklarından dolayı tarihin 1 Ocak 1994’e çekildiği öğrenildi.

YURT DIŞINA 2 BİN EURO

Kabul edilen maddelere göre yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin euroluk tutar, 2 bin euroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az 3 yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. Durumlarını ispat eden belgelerle, 2 bin euro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

Bir cevap yazın